Seminář AČR – pobočné spolky

Dne 17. května 2014 se v budově Autoklubu ČR uskutečnil seminář, týkající se pobočných spolků AČR.
Seminář byl rozdělen na dvě části. V části zaměřené na právní úpravu v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku přednášela JUDr. Lenka Deverová, která od roku 1994 působí jako samostatný advokát a specializuje se zejména na nadační a spolkové právo. Ekonomické záležitosti pobočných spolků přednášel auditor a daňový poradce Ing. Jaromír Adamec.

Prezentace JUDr. Deverové a Ing. Adamce jsou přílohou této informace.

V případě, že pobočné spolky AČR budou mít zájem o videozáznam z průběhu celého semináře, je možné o něj požádat na adrese: seminar@autoklub.cz.

Prezentace – ekonomická část – Ing. Jaromír Adamec
Prezentace – právní část – JUDr. Lenka Deverová

Sdílet