Výstražné vesty – stačí v autě jedna?

Podle předpisů postačí mít v autě jednu výstražnou vestu. Ovšem určitě je lepší mít v autě vesty dvě nebo tři – pro případ, že by na silnici měly vystoupit z auta kromě řidiče i další osoby. 

Podle zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je řidič povinen mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Podle prováděcí vyhlášky (č. 30/2001 Sb.) oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu jsou šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu nebo vesta oranžové nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu.

Úprava povinné výbavy vozidla výše uvedenému odpovídá (je s tím v souladu).

Jak je to v jiných státech?
V řadě jich jsou výstražné vesty povinné, např. v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, v Černé Hoře, ve Finsku, ve Francii (tam i pro motocykly nad 125 ccm), v Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku (v Estonsku povinné nejsou), Lucembursku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Norsku, Portugalsku, v Rakousku (oranžová vesta pro každou osobu cestující v autě), na Slovensku, ve Slovinsku, Srbsku, Španělsku i na Ukrajině.
V Dánsku jsou vesty doporučené, a v cca 13 dalších evropských státech povinné zatím nejsou. Dá se však předpokládat, že v průběhu roku další státy tuto povinnost stanoví

Doporučuje se proto mít výstražné vesty (dvě nebo tři) vždy, i při cestách do výše nevyjmenovaných států (většinou vyjíždíme z českého území, kde je vesta povinná, takže …).

Dále se doporučuje (a v některých státech to stanoví předpisy) mít vestu „při ruce“, tedy v dosahu řidiče, aby si ji mohl obléci hned po vystoupení z auta, už když jde postavit výstražný trojúhelník.

Sdílet