Chybí formulář k přeshraniční výměně informací o přestupcích

Dosud nebyl stanoven vzor informačního formuláře k přeshraniční výměně informací o přestupcích řidičů z jiných členských států EU; podrobněji viz http://www.autoklub.cz/dokument/7140-chybi-formular-k-preshranicni-vymene-informaci-o-prestupcich.html.

Sdílet