Několik připomenutí k zimnímu provozu

Co je
důležité pro bezpečnost silničního provozu v zimním období připomíná informace na http://www.autoklub.cz/dokument/7128-nekolik-pripomenuti-k-zimnimu-provozu.html.

Sdílet