Stanovisko AČR k tvrzením poslance Jiřího Holečka

Slova poslance Jiřího Holečka na adresu dotace pro Autoklub ČR ze strany MŠMT jsou potřeba uvést na pravou míru. Budova v pražské Opletalově ulici č. 29 je v majetku Autoklubu ČR. V budově se koná většina zasedání výborů, komisí a dalších orgánů naší organizace, probíhají zde např. školení sportovních komisařů, závodníků či pořadatelů. V technickém zázemí budovy jsou umístěny sklady na materiál nezbytný k zajištění motoristického sportu v České republice. V neposlední řadě jsou v budově umístěny archivy Autoklubu ČR. 

Bez tohoto zázemí Autoklubu ČR by nebylo možno organizovat motoristický sport v České republice.

Poslanci Holečkovi bylo představiteli Autoklubu ČR již v červnu letošního roku nabízeno jednání za účelem vysvětlení jím napadaných záležitostí. Tato nabídka z naší strany nebyla panem poslancem vyslyšena a ani jeho pověřený asistent, přes opakované urgence, možnosti zjistit skutečný stav věcí nevyužil. 

Autoklub ČR výše uvedenou investici, stejně jako i v případě všech dalších investic, financovaných ze státního rozpočtu, realizoval maximálně hospodárně.  

V Praze dne 28. 11. 2014

Sdílet