Nehodu na Rally Krkonoše prověří expertní skupina Autoklubu ČR

Na základě prvních výsledků analýzy tragické nehody posádky Miloš Vágner – Petr Gross, ustanovil Autoklub České republiky expertní skupinu, která celou záležitostí důkladně prošetří. Skupinu řídí předseda Svazu Rally Autoklubu ČR Tomáš Kunc a jejími členy jsou nezávislí odborníci z oblastí pořádání sportovních soutěží, techniky a bezpečnosti rallysportu.

„Autoklub ČR prošetřuje každou závažnou nehodu při motoristických soutěžích. Úkolem expertní komise bude prověřit, zda byly dodrženy všechny bezpečností postupy dle schválených pravidel a řádů. O výsledcích šetření musíme vždy informovat Mezinárodní automobilovou federaci FIA a samozřejmě nejvyšší vedení Autoklubu ČR. Součástí závěrů skupiny budou i případná opatření pro zvýšení bezpečnosti do budoucna“, vysvětlil generální sekretář Autoklubu ČR Adam Eliáš.

Vyšetřování uzavře komise do poloviny prosince. Komise do ukončení šetření nebude poskytovat dílčí informace, aby se předešlo případným spekulacím a předčasným závěrům. 

„Rally je nádherný a atraktivní sport, který přitahuje velké množství jezdců a desetitisíce diváků. Zároveň je ale velmi nebezpečný a všichni jezdci si uvědomují rizika, která jsou se závody spojena. Naším hlavním dlouhodobým úkolem je tato rizika alespoň minimalizovat, pokud nejdou zcela eliminovat. Na zlepšení bezpečnosti všech účastníků soutěží neustále pracujeme“, dodal Adam Eliáš.


Autoklub ČR uctí památku Miloše Vágnera minutou ticha při „Vyhlášení mistrů automobilového sportu“. 

Sdílet