Prokazování zdravotní způsobilosti řidičů seniorů v zahraničí – jak je to doopravdy

V souvislosti s nepřesnými informace ohledně údajné povinnosti tuzemských řidičů seniorů prokazovat v zahraničí svou zdravotní způsobilost nejen platným řidičským průkazem, ale i lékařským potvrzením, které byly v nedávné době zveřejněny ve Světě motorů, považujeme za nezbytné uvést vše na pravou míru, aby tuzemští řidiči nebyli mateni nepřesnými či zavádějícími informacemi.

Musí tedy mít řidič senior potvrzení o zdravotní způsobilosti i v zahraničí?

Při cestách mimo ČR není lékařské potvrzení potřebné. Podrobněji viz http://www.autoklub.cz/dokument/7017-prokazovani-zdravotni-zpusobilosti-ridicu-senioru-v-zahranici-jak-je-to-doopravdy.html.

Sdílet