Změna zákona o silničním provozu a autoškolského zákona

Dnem 7. listopadu 2014 se mění zákon o silničním provozu a autoškolský zákon. Informace o změnách viz http://www.autoklub.cz/dokument/7011-zmeny-zakona-o-silnicnim-provozu-c-3612000-sb-a-autoskolskeho-zakona-c-2472000-sb-.html.

Dále uvádíme úplná znění těchto zákonů účinná od tohoto data – viz http://www.autoklub.cz/dokument/7010-uplne-zneni-zakona-c-3612000-sb-o-silnicnim-provozu-ucinne-od-7-listopadu-2014.html a http://www.autoklub.cz/dokument/7009-uplne-zneni-autoskolskeho-zakona-c-2472000-sb-ucinne-od-7-listopadu-2014.html.

Sdílet