EURO 6 – od kdy platí?

Problematiku emisních norem EURO 5 a EURO 6 u osobních aut upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Nařízení se týká vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Do těchto kategorií patří mimo jiné osobní vozidla, dodávky a užitková vozidla určená k přepravě cestujících nebo zboží a určitá vozidla pro zvláštní použití (například vozidla záchranné služby), která jsou vybavena zážehovými motory (benzinové motory, motory na zemní plyn nebo motory na zkapalněný ropný plyn – LPG) či vznětovými motory (naftové motory).

Počínaje vstupem norem Euro 5 a Euro 6 v platnost musí členské státy odmítnout schvalování, registraci a uvádění do provozu vozidel, která nesplňují tyto mezní hodnoty emisí. Pro vozidla určená k přepravě zboží (kategorie N1, třídy II a III a kategorie N2) a vozidla potřebná pro plnění určitých společenských potřeb platí dodatečná přechodná jednoroční lhůta. Časový rozvrh je následující:

norma Euro 5 je platná od 1. září 2009 co se týče schvalování a od 1. ledna 2011 co se týče registrace a prodeje nových typů vozidel;

norma Euro 6 je platná od 1. září 2014 co se týče schvalování a od 1. září 2015 co se týče registrace a prodeje nových typů vozidel.

To znamená, že nové osobní vozidlo nesplňující normu EURO 6 nebude možné registrovat počínaje 1. zářím 2015.

Sdílet