Kdy je řízení pod vlivem alkoholu přestupkem a kdy již trestným činem?

Pro rozlišení, kdy je řízení pod vlivem alkoholu „jen“ přestupkem a kdy už trestným činem, je rozhodující, zda je u řidiče dán tzv. „stav vylučující způsobilost“. Podle soudní judikatury půjde o tento stav a tedy o trestný čin vždy, pokud hladina alkoholu v krvi řidiče motorového vozidla přesáhne 1 promile. V konkrétních případech může být i nižší s ohledem na chování řidiče a to, jak se u něj vliv alkoholu projevuje. V ostatních případech nižších hodnot půjde „pouze“ o přestupek.

Sdílet