Může být dechová zkouška pozitivní, i když řidič nepožil žádný alkohol?

Teoreticky ano, neboť dechové analyzátory reagují i na látky, které jsou obsaženy například v ústních vodách. Při správné metodice měření však takový problém nastat nemůže. Měření totiž má být prováděno opakovaně, a zatímco v případě, kdy alkohol koluje v těle řidiče, jsou odchylky mezi měřeními minimální, v případě pouze stopových zbytků například po ústní vodě v ústech řidiče bude opakované měření zpravidla již negativní, anebo přinejmenším ukáže tak velkou odchylku oproti původnímu, že je již nebude možné považovat za platné a průkazné.

K podrobnostem lze odkázat na metodiku provádění měření vydanou Českým metrologickým institutem – http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6F99A93D-C324-4C85-8EAC-01D66FC5F691/0/Dokumc116pdf.pdf. Navíc platí, že řidič má po pozitivní dechové zkoušce právo požadovat, aby u něj byl proveden odběr krve, který závěry dechové zkoušky definitivně potvrdí nebo vyvrátí.

Sdílet