Děti v sajdkárách motocylů

Přepravu osob v postranním vozíku motocyklu v současném podobě zákon o silničním provozu nijak zvlášť neupravuje. Platí tedy obecná úprava pro přepravu osob. Jelikož postranní vozík motocyklu nelze považovat za druhé sedadlo motocyklu, neplatí ani zákaz přepravovat v tomto vozíku osobu mladší 12 let. Přepravovaná osoba na motocyklu i v postranním vozíku každopádně musí používat ochrannou přílbu schváleného typu, kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, Pokud by postranní vozík byl vybaven bezpečnostním pásem, je povinné jej použít za stejných podmínek, jako bezpečnostní pás v automobilu.

Sdílet