Změny zákona o silničním provozu a autoškolského zákona od 1. května 2014

Informace o uvedených změnách viz Tiskový servis AČR (http://www.autoklub.cz/text/94-tiskovy-servis-acr.html). Současně jsou zde dále uvedena úplná znění zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) a autoškolského zákona (č. 247/2000 Sb.), účinná od 1. května 2014.   

Sdílet