Omluva MŠMT ČR

Níže uvádíme pro informaci text dopisu obsahující omluvu MŠMT, který Autoklub ČR obdržel v minulých dnech, a to na základě pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žaloby Autoklubu ČR na ochranu dobré pověsti právnické osoby proti Josefu Dobešovi a MŠMT. Současně bylo Autoklubu ČR v souladu s tímto rozhodnutím soudu zaplaceno ze strany MŠMT přiměřené zadostiučinění ve výši 100.000,- Kč. Tyto finanční prostředky již Autoklub ČR daroval Nadačnímu fondu Autoklubu ČR na podporu talentované mládeže, jehož účelem je podpora talentované mládeže v motoristickém sportu. Finanční prostředky budou použity v souladu s účelem a cílem tohoto Nadačního fondu Autoklubu ČR. 

Sdílet