Kdy se má používat tzv. zip? Je řazení zipem povinné?

Zip je označení pro pravidlo střídavého řazení. Používá se tam, kde jsou dva jízdní pruhy v jednom směru, a jeden ze dvou jízdních pruhů končí a druhý zůstává průběžným. Řidiči v průběžném pruhu umožní řidičům z pruhu končícího vjet do průběžného, a to tak, že vozidla z průběžného pruhu a vozidla z končícího pruhu se řadí střídavě po jednom do pruhu průběžného.
 
Nejde o nějaký projev partnerství či solidarity. Řidiči v průběžném pruhu musí kolegy z pruhu končícího pustit tak, že jedou pak střídavě, jeden z průběžného pruhu, jeden z pruhu končícího. Pokud by někdo tuto povinnost nerespektoval, připadá do úvahy i právní odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za způsobení dopravní nehody. 
 
Chybou je, když se řidiči z končícího pruhu „cpou“ do průběžného už daleko před místem, kde jejich pruh končí. Jednak vyvolávají nervozitu ostatních, při zbytečných manévrech a nečekaném brzdění může dojít i k nehodě, a mj. ti nedočkaví svým počínáním znemožňují, aby byla využita celá zbývající délka končícího pruhu. Správné je dojet až na konec končícího pruhu a pak se zařadit do pruhu průběžného. 
 

Sdílet