Autoklub ČR oslavil 110. výročí

Praha, 21. února 2014 – U příležitosti 110. výročí od založení uspořádal Autoklub ČR ve svém sídle v Opletalově ulici vzpomínkový společenský večer, kterého se účastnili nejvyšší představitelé Autoklubu ČR, včetně členů výkonných výborů federací, asociací, svazů a komisí, pořadatelé významných podniků a zástupci klubů s největší členskou základnou.

Počátek historie Autoklubu České republiky je datován na 21. února 1904, kdy byla svolána ustavující valná hromada Českého klubu motocyklistů na Žofíně. Poté se 20. března 1904 na stejném místě sešli automobilisté, aby založili Český klub automobilistů. V roce 1909 se zástupci obou klubů dohodli, že se spojí v jediný, který nadále ponese název Český klub automobilistů. Konečně 8. března 1922 byla svolána mimořádná valná hromada za účelem změny dosavadního názvu na „Autoklub republiky Československé“ (AKRČs), tento návrh byl jednomyslně přijat. 
Rozvoj AKRČs spojený s rozvojem automobilismu v Československé republice byl zastaven až v období II. světové války. Po ukončení války v roce 1945 byla činnost AKRČs krátce obnovena, aby byla v roce 1948 komunistickým režimem opět zakázána. K dalšímu obnovení tradice AKRČs došlo na ustavující valné hromadě Autoklubu Republiky Československé v roce 1990. Po rozdělení Československé republiky byl změněn název na současný Autoklub České republiky (AČR). 

Společenský večer je jednou z mnoha aktivit spojených s oslavami 110. výročí založení Autoklubu ČR, které budou probíhat po celý rok.

Sdílet