Nadační fond Autoklubu ČR

Autodrom Sosnová jako první pořadatel vyslyšel žádost správní rady Nadačního fondu o finanční podporu z vybraných vkladů! Autodrom Sosnová přispěje do Nadačního fondu 3% z vybraných vkladů, 50,- Kč za každého účastníka kurzů bezpečné jízdy a 30% ze vstupného vybraného při tradiční akci “Setkání mistrů”! Správní rada Nadačního fondu děkuje za tuto podporu a vyzývá další pořadatele aby příklad Autodromu Sosnová následovali!”

Další informace

http://www.nadacnifondacr.cz/

Sdílet