Zastoupení Autoklubu ČR v orgánech FIA

V rámci jednání Valného shromáždění FIA bylo zvoleno nové obsazení komisí a soudů, případně vzaty na vědomí pokračující mandáty. Autoklub ČR má v současné době zastoupení v následujících orgánech FIA:
Světová rada pro automobilový sport Radovan Novák
Mezinárodní odvolací soud                                     JUDr. Jan Šťovíček
Antidopingový výbor                                               JUDr. Jan Šťovíček (Prezident výboru)
Komise off-road                                                      Luděk Kopecký
Komise rally                                                            Radovan Novák
Komise závodů do vrchu                                        Stanislav Minářík
Komise kamionů                                                     Stanislav Minářík
Historická sportovní komise                                   Stanislav Minářík
Komise kartingu                                                      Radek Ječmínek

Sdílet