Technická informace č. 08/2013

týkající se změny Přílohy J MSŘ FIA čl. 252 – 9. Palivo, platné od 1.1.2014

Sdílet