Upozornění klubům registrovaným v AČR, které vlastní sportovní areály postižené povodněmi

Autoklub České republiky /AČR/ žádá kluby, které vlastní nebo provozují sportovní areály zasažené současnými povodněmi, aby zaslaly na sekretariát AČR informace o rozsahu škod vzniklých v následku těchto povodní. 

V současné době nelze garantovat kompenzace za vzniklé škody, ale Autoklub České republiky bude v rámci svých možností vyvíjet snahu poškozeným areálům pomoci.

Výše uvedené informace zasílejte elektronicky na adresu autoklub@autoklub.cz nebo písemně na sekretariát AČR.

Koho se upozornění týká:
Kluby registrované v AČR vlastnící nebo provozující sportovní areály, které jsou využívány pro motocyklové, automobilové, kartingové a další akce v rámci předmětu činnosti AČR a které byly prokazatelně postiženy současnou povodňovou situací.

Náležitosti informací:
1. Název a sídlo klubu
2. Registrační číslo klubu
3. Kontakt na odpovědnou osobu (telefon, e-mail)
4. Stručný popis příčin a rozsahu škod
5. Informace, zda a v jakém rozsahu byl areál pojištěn
6. Fotodokumentace škod
7. Předběžné vyčíslení škod

Po obdržení výše uvedených informací budou jednotlivé kluby kontaktovány sekretariátem AČR pro upřesnění dalšího postupu. 

Sdílet