Parkování v obytné zóně

Řidiči by při parkování v obytné zóně, označené dopravní značkou IP 26 a měli pamatovat, že ve smyslu § 39 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích mohou parkovat jen na místech, která jsou označena jako parkoviště. Bez zřetele na to, zda jinak neporušují další pravidlo, zachovávají 3 m šíře pro jízdní pruh. Na fotografii červený vůz Octavia dostane kolem druhé hodiny ranní od strážníků MP Praha lístek s pokutou. Uvedené vozidlo stojí mimo parkovací místa vpravo na fotografii, označené jako parkoviště. Na začátku této ulice je označení obytná zóna. Pikantností je, že uvedená komunikace není v majetku ani obce, ani státu a vlastníci komunikace jsou majitelé nemovitostí v okolí, kteří zhotovení komunikace zaplatili a na své náklady komunikaci celoročně udržují. Pamatujte, že v obytné zóně jedete nejen maximální rychlostí 20km/hod., chodci se mohou pohybovat ve vozovce a parkovat můžete jen na vyznačeném místě. 

Sdílet