Daňový poradce DUCH se omluvil Autoklubu ČR

Autoklub ČR prostřednictvím prezidenta Jana Šťovíčka informoval o nepřesnostech a nepravdách v komentáři daňového poradce DUCH, který hromadným e-mailem rozesílá Adam Eliáš členům a klubům. Na základě upozornění se daňový poradce omluvil, potvrdil, že Autoklub ČR si tento komentář neobjednal a zaslal opravený komentář.

Původní mylný komentář daňového poradce DUCH byl publikován jako potvrzení skandalizujícího výsledku hospodaření a „katastrofického stavu“ financí Autoklubu ČR s tím, že kumulovaná ztráta se blíží 60 milionům. Tento údaj je pak manipulován, že se jedná o výsledek roku 2019. Jak již bylo vysvětleno ZDE, kumulovaná ztráta je přitom účetní položkou, která se podle názvu hromadí za všechna léta od znovuobnovení v 90. letech. Největší roční ztráta byla zaznamenána za rok 2017 (pod řízením Adama Eliáše jako výkonného ředitele), činila 26,5 mil. Kč.

Opravený komentář DUCH:

Sdílet