REAKCE NA HROMADNÝ E-MAIL ADAMA ELIÁŠE A VYSVĚTLENÍ ČLENŮM AUTOKLUBU ČR

Úvodem:

– Dne 4. 12. 2020 p. Eliáš rozeslal členům a klubům hromadný e-mail (k nahlédnutí ZDE), ve kterém se snaží skandalizovat výsledky hospodaření Autoklubu ČR za rok 2019.

– Jako údajné potvrzení „katastrofického stavu“ přikládá Komentář k Výroční zprávě Autoklubu ČR za rok 2019 (dále jen „Komentář“) od daňového poradce DUCH.

– Přestože jsme v materiálu od daňového poradce DUCH vedeni jako odběratelé, tak žádný takový Komentář jsme si neobjednali a nejedná se o náš materiál. Tento přečin jsme předali k řešení právníkům.

– V samotném Komentáři jsou nepřesnosti, například hovoří o hospodaření za rok 2020 (správně 2019) nebo, že čísla jsou k 31. 1. 2019 (správně 31. 12. 2019), co je však zásadní jsou věcné chyby a zavádějící tvrzení, níže porovnání.

Vyjádření Autoklubu ČR:

– Z Účetní závěrky Autoklubu ČR za rok 2019 vyplývá, že skončil celkově ve ztrátě -9.078 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření je však ovlivněn účetními záležitostmi, jakými jsou odpisy majetku ve výši 7.209 tis. Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši 1.208 tis. Kč. Výsledek celkového hospodaření ke konci roku 2019 fakticky činil -661 tis. Kč. Navíc byl ovlivněn mimořádným náklady 1.110 tis. Kč na soudní kauzu Lopeník, které vzhledem k vývoji případu nastaly za prosinec 2019. Skutečný provozní výsledek hospodaření činnosti byl v přebytku 449 tis. Kč.

– Ztráta je pro spolek (=nezisková organizace) zcela normální. Navíc v případě přebytku (zisku) hrozí, že dochází k vrácení veřejné finanční podpory (dotace) právě z důvodu nenaplnění cílů organizace. Z důvodu platnosti takových opatření je z obecného pohledu pro spolek naprosto legitimní nedosahovat zisku. Dalším aspektem je, že spolek není povinen případný zisk rozdělit mezi akcionáře nebo podílníky, ale má jej použít k rozvoji své činnosti.

– Pro dovysvětlení náležitostí níže naleznete srovnání hlavních ukazatelů hospodaření za 2019 u vybraných spolků.

Závěrem:

– Dle Komentáře daňového poradce DUCH a jeho závěrečným doporučením týkající se umoření vykazované ztráty je na místě příhodné konstatovat, že v roce 2017 (pod řízením Adama Eliáše ve funkci výkonného ředitele) hospodářský výsledek Autoklubu ČR činil -26.498 tis. Kč. Zcela nejhorší za celou dobu fungování spolku.

– V kontextu výše vysvětleného je tedy označování výsledku hospodaření -9.078 tis. Kč za katastrofický a alarmující stav lživým tvrzením.

Děkuji vám, s přátelským pozdravem
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu ČR

Sdílet