Zasedání Svazu rally AČR

– Svaz rally AČR na svém druhém letošním zasedání dne 11. května 2017 vzal na vědomí zprávy ze Světové rady FIA, GS Tomáš Kunc informoval o jednání Prezídia Autoklubu ČR a návštěvě Ministerstva školství ČR. Probíhající výběrové řízení na nového poskytovatele sledovacího systému probíhá dle harmonogramu, testování jednotek úspěšně proběhlo při Mogul Šumava Rally Klatovy a bude pokračovat při Rallye Český Krumlov.

– Svaz rally AČR schválil navržený rozpočet svazu, rovněž bylo schváleno přidělení reprezentačních prostředků jmenovaným reprezentantům.
 
– Svaz rally AČR zhodnotil jednotlivá školení všech složek před letošní sezónou, Bezpečnostní skupina provede aktualizaci dokumentace a připraví návrh změn a doplnění pro následující rok.

– Na základě hodnotících zpráv bylo projednáno hodnocení Testovací RZ Žiželice, Valašské rally a Mogul Šumava Rally. Veškeré poznatky a připomínky prodiskutovány se zástupci pořadatelů.


Rozpočet Svazu rally AČR

Rozdělení reprezentace
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
free online course
download micromax firmware
Premium WordPress Themes Download

Sdílet