Další návrh novely zákona o silničním provozu

Ministerstvo dopravy předložilo vládě další návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. (do dnešní doby již 40x novelizovaného). Podrobněji viz http://www.autoklub.cz/dokument/7134-dalsi-navrh-novely-zakona-o-silnicnim-provozu.html.

Sdílet