Zrušení WTCR v Mostě

Plánovaný podnik FIA World Touring Car Cup Race of Czech Republic, který se měl konat ve dnech 8. až 10. dubna 2022, se v tomto termínu stanoveném promotérem neuskuteční.

Na pravou míru uvádíme důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí. Vysvětlení spojené pouze s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice, jak bylo uvedeno ve zprávě na webu promotéra, není zcela úplné.

Český státní rozpočet fungoval několik měsíců v rozpočtovém provizoriu a nebylo tedy možné pevně rozpočtovat příslušné dotační programy, primárně titul Významné sportovní akce. Do dnešního dne není jasné, jaký bude rozpočet Národní sportovní agentury, natož jaké prostředky obdrží sportovní svazy a pořadatelé. Existuje reálný předpoklad, že dojde k podstatným škrtům s ohledem na nutnost snížení obrovského rozpočtového deficitu vzniklého pokrytím nákladů na vypořádání se s epidemií Covid 19 v posledních dvou letech.

Do toho přišla válečná agrese Ruska vůči Ukrajině, z ní vyplývající příchod statisíců uprchlíků z Ukrajiny na naše území. K jeho zvládnutí vyhlásila vláda nouzový stav. To vše pochopitelně zásadně ovlivnilo priority státní správy a samospráv, jež se soustředí na zvládnutí uprchlické krize. A promítá se i do veřejných financí, podle některých odhadů bude dopad ukrajinské krize na státní rozpočet řádově vyšší než dopad covidové epidemie.

Vyhlášení nouzového stavu vládou má za cíl umožnit lepší koordinaci a efektivnější technická řešení pomoci potřebným ze strany státních úřadů, krajů, obcí a dalších zainteresovaných složek. „V tomto ohledu respektujeme vážnost situace, potřebu krizového řízení a zapojení složek integrovaného záchranného systému. Sport není v těchto kritických chvílích bohužel tím nejhlavnějším, to určitě uzná každý,“ zdůvodnil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky. A dodává: „Situace dnes je bohužel taková, že jakmile jsme snad překonali jedno krizové období, přišlo další, a možná ekonomicky ještě citelnější. Bohužel sport a kultura jsou v případě škrtů veřejných rozpočtů zpravidla na prvním místě. Nejedná se ale jen o naši republiku. Dubnový termín mosteckého podniku WTCR není ani první ani poslední obětí, podniky se bohužel ruší z ekonomických důvodů po celém světě.“

Přesunutí závodu na pozdější termín nebylo ze strany promotéra akceptováno. Zůstává ale otázkou, jak bude vypadat situace na podzim. Připomeňme, že v závěru loňské sezóny byly kvůli pandemii zrušeny závody v Asii, a jedním z podniků, který je nahrazoval, a díky kterému byl kalendář WTCR zachráněn, byl právě podnik WTCR Race of Czech Republic.

 

Sdílet