FIM odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu

Dne 5. března 2022 se konalo mimořádné zasedání Představenstva FIM v souvislosti se situací na Ukrajině.

Po pečlivém zvážení doporučení Mezinárodního olympijského výboru a specifik motocyklového sportu Představenstvo jednomyslně odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu. Od této chvíle byla přijata následující prozatímní naléhavá a ochranná rozhodnutí, která jsou účinná okamžitě a zůstávají v platnosti až do odvolání:

– Pozastavit pro Ruskou motocyklovou federaci (MFR) a Běloruskou federaci motocyklového sportu (BFMS) vydávání licencí FIM a již distribuovaných licencí FIM. Pozastavit funkce osob z MFR a BFMS, které působí jako činovníci FIM a jako členové komisí/experti/agenti FIM. V důsledku toho se žádní ruští a běloruské jezdci, týmy a činovníci nemohou účastnit žádných akcí a aktivit FIM.

– Pozastavit registraci a zrušit všechny akce FIM, jako jsou mezinárodní setkání FIM, mistrovství světa FIM a soutěže o ceny FIM, které se konají v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině, a případně tyto akce FIM přemístit do jiné země.

– Přerušit veškeré další aktivity FIM, mimo jiné včetně seminářů, zasedání komisí, tréninkových kempů, které se konají v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině.

Představenstvo FIM jednomyslně doporučuje všem přidruženým členům a kontinentálním svazům, aby tato opatření uplatňovali na národní a kontinentální úrovni. Autoklub České republiky se rozhodnutím FIM bude řídit a respektovat všechna opatření.

Prezident FIM Jorge Viegas dodal: „Soucítíme a jsme solidární se všemi, kteří trpí v důsledku ruské invaze na Ukrajině, a zůstáváme v úzkém kontaktu s naším přidruženým členem na Ukrajině (FMU). Rád bych poděkoval členům představenstva FIM za rozhodnutí o těchto opatřeních v zájmu sportu a míru. FIM spolu s promotéry a organizátory již v této věci jednala a zrušila soutěže FIM naplánované v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Dnes oznámená rozhodnutí jsou v souladu s doporučeními a prohlášeními Mezinárodního olympijského výboru, upravenými na míru našemu sportu. Rodina FIM sleduje vývoj na Ukrajině s velkým smutkem a doufá v rychlé a mírové řešení.“

Sdílet