SMS PCE zahájilo nový projekt – Trenérská škola

Středisko motocyklového sportu Pardubice ve spolupráci s Autoklubem ČR zahájilo nový projekt – Trenérská škola. Trenéři budou odborně školeni a testováni ve všech odvětvích sportovního procesu. O jaký projekt se jedná a sdělení více informací naleznete níže.

Kurz začínajících trenérů Licence C je pilotním projektem SMS Pardubice. Kvalifikovaní trenéři se budou moci podílet na výchově nových talentů a mládeže v rámci automobilového a motocyklového sportu.

První oficiální zkušební kurz byl veden lektory Mgr. Josefem MňukemMgr. Alešem DoležalemLukášem MichálkemDis. Romanem Dobiášem. Budoucí trenéři byli vyškoleni ve všech nejdůležitějších oborech, které se promítají do tréninkového procesu. Anatomie, psychologie, sportovní trénink, praktická výuka a mnohem více bodů zahrnovalo náročné dvoudenní školení. První pomoc si vzal na starosti a své zkušenosti předal Lukáš Michálek, Dis. ze společnosti Zachraň mě! Mezi účastníky kurzu byli prozatím zástupci endura, motokrosu a ploché dráhy.

Během prosince bude vyhlášen termín na další Kurz trenérů Licence C. Plánované datum konání je přelom leden/únor 2020. Na další kurz by měli dorazit i zástupci jednotlivých komisí motosportu AČR, kteří budou zodpovídat za speciální, tedy praktickou část školení.

„My se už dlouhodobě snažíme o to, abychom pracovali s dětmi a mládeží. V rámci střediska pořádáme soustředění pro děti i pro každého, kdo se přihlásí. Měli jsme i zimní soustředění a chceme udělat koncepci toho, aby děti a kdokoliv další věděl, kam se má obrátit, aby věděl, že se dá začít na nějakých závodech. Nicméně je dobře být správně vedený, je dobře získávat informace a je dobře trénovat ve skupinách společně,“ zmínil se o projektu předseda střediska SMS Pardubice Martin Novotný.

„Licence C by měla být pro začínající trenéry jakýmsi odrazovým můstkem. Jelikož se jedná o nejnižší stupeň kvalifikace, neopravňuje k zisku živnostenského oprávnění. Trenéři, kteří budou brát výkon své funkce vážně, by měli pomýšlet výše a vzdělávat se v dané problematice dále. S Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze, jsme navázali spolupráci na školení trenérů Licence B, potažmo Licence A. Uchazeči budou mít možnost pokračovat na bakalářské nebo magisterské studium a stát se skutečnými odborníky v daném sportovním odvětví.“ říká Mgr. Josef Mňuk, spoluautor projektu a odborný garant školení.

Poděkování za propůjčení školících prostor patří Střední škole automobilní v Holicích, speciálně panu řediteli Mgr. Bc. Michalu Šedivkovi.

Více informací o projektu poskytne zájemcům vedoucí střediska Martin Novotný, email: novotnyKMH@seznam.cz, tel.: 420 603 237 743.

 

Sdílet