WORKSHOP „JAK PRODAT VÝZNAMNOU SPORTOVNÍ AKCI“

Ve středu 24. listopadu 2021 od 17:00 hodin proběhne v klubovém domě Autoklubu České republiky workshop na téma Jak prodat významnou sportovní akci. Hlavním tématem workshopu je rozvojový potenciál významných podniků motorsportu, analýza příležitostí a rizik, analýza ekonomických dopadů a pozitivních přínosů. Workshop se bude věnovat analýze akcí v oblasti motosportu zastřešených Autoklubem ČR s cílem napomoci pořadatelům při strategické přípravě sportovních akcí a rozvoji celého klubu.

Mezi panelisty workshopu budou Ondřej Špaček ze společnosti KREIA group, Jan Regner, viceprezident Autoklubu ČR pro významné sportovní akce a Filip Neusser z Národní sportovní agentury.

Datum konání: středa 24. 11. 2021 v 17:00 hodin

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Předběžný program

1) Zahájení a úvod prezidenta Autoklubu ČR

2) Novinky z Národní sportovní agentury

3) Přínosy sportovních akcí a způsoby prezentace akcí

4) Barum Rally a téma „Jak svou akcí zasáhnout více lidí“

5) Příklady dalších sportovních akcí

6) Diskuze

7) Předpokládaný konec akce ve 20:00 hod, občerstvení formou rautu

 

Svou účast potvrďte na e-mail bartkova@autoklub.cz nejpozději 18. 11. 2021. Do e-mailu uveďte prosím jméno, příjmení a klub, za který se workshopu účastníte.

 

Sdílet