UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k množící se účasti držitelů licencí na podnicích, které nejsou zapsány v kalendáři automobilového sportu, upozorňujeme, že tito jezdci a činovníci porušují ustanovení Mezinárodního sportovního řádu FIA:

„9.10.1 Každý držitel licence, který se přihlásí do neuznané soutěže, se vystavuje sankcím stanoveným v Řádu.“

Autoklub ČR jakožto držitel sportovní autority v rámci Mezinárodní automobilové federace FIA je povinen dodržovat veškerá ustanovení ukládána v mezinárodních předpisech vztahující se k jeho činnosti v oblasti motoristického sportu.

Jakákoliv účast licencovaných jezdců a činovníků na podnicích, které nejsou Autoklubem ČR povoleny, je tímto považována za porušení mezinárodně platných pravidel.

Účasti obou licencovaných skupin na těchto podnicích bude od 1. 8. 2021 ze strany Autoklubu České republiky věnována zvýšená pozornost a při porušení předpisů bude postupováno v souladu s Disciplinárním řádem.

Podobná omezení platí i pro účast vozidel opatřených registrační značkou „XXR XXXX“ v podnicích rally pořádaných mimo gesci AČR.

Jejich pohyb na veřejných komunikacích je omezen zákonem č. 56, §79b. Vozidla s „R značkou“ resp. vozidla evidovaná v registru sportovních vozidel MD se smí pohybovat v provozu pouze a jen v rámci konání sportovního podniku zapsaného v kalendáři Autoklubu ČR.

Sdílet