Jan Šťovíček jmenován členem Expertní skupiny NRpS

Prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček se stal členem Expertní skupiny Národní rady pro sport. Do funkce byl k dnešním dni jmenován předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem.

Národní rada pro sport je stálým poradním orgánem předsedy Národní sportovní agentury, ve smyslu zákona o podpoře sportu. Posláním Národní rady pro sport je, mimo jiné, posuzovat a předkládat podněty k řešení dlouhodobých aktuálních problémů v oblasti sportovního prostředí. Předsedou Rady je předseda Agentury.

„Mým úkolem bude radit předsedovi ve věcech legislativy ve sportu,“ uvedl Jan Šťovíček.

Sdílet