Vyjádření k nepřevzetí vozu ke startu v MČR v závodech do vrchu

Vzhledem k zavádějícím informacím, které se objevily ve veřejném prostoru, považuji za potřebné vyjádřit se k důvodům nepřevzetí vozu KTM X-BOW GTX jezdce Marka Rybníčka ke startu v závodech do vrchu ve Šternberku.

Vůz nemá schválenu technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích (v Technickém průkazu je tato způsobilost označena v bodě K Technického popisu). V praxi to znamená, že vůz nemůže být prodáván v obchodní síti běžným zákazníkům pro užívání ve veřejném provozu. Vozy v kategorii I tuto podmínku musí splňovat, resp. vozy startující v ZAV musí z takového modelu vycházet.

Nabízela se možnost evidovat tento vůz jako bývalý vůz E2-SH (Silhouette), který dle regulí FIA může být v kategorii I přijat. V takovém případě je však podmínkou použití shodného tvaru čelního skla o libovolném sklonu opět z modelu se schválenou technickou způsobilostí. Ani tuto podmínku vůz KTM X-BOW GTX nesplňuje.

Poslední možností bylo zařadit vůz do kategorie II jako uzavřený vůz E2-SC. Tyto vozy musí splnit crash testy u akreditované laboratoře FIA dle kritérií pro skupinu CN. KTM X-BOW GTX tyto testy neabsolvoval, takže ani této možnosti nebylo možné využít.

Celou záležitost řešili Techničtí delegáti FIA, kteří vůz do závodu nepřevzali. Pro MČR v ZAV platí naprosto stejné předpisy, tudíž Sbor sportovních komisařů rozhodl v souladu s rezultátem FIA.

Problém byl s týmem a FIA řešen už celý týden před podnikem. Jezdec o nesplnění podmínek pro start dopředu věděl, rozuměl situaci a přijal ji.

Josef Stránský, předseda Technické komise automobilového sportu AČR

 

Sdílet