Kopná se pojede bez diváků a za přísných podmínek

V sobotu 22. května startuje šestidílný seriál Autoklub Rallysprint Série úvodním podnikem na Moravě, kterým bude 26. AUTO UH RALLYSPRINT KOPNÁ 2021 ve Slušovicích. Pořadatelé z Rallysprint klubu v AČR Podkopná Lhota nebudou vzhledem k epidemiologickým opatřením kvůli šíření nemoci COVID-19 zřizovat podél tratě rychlostních zkoušek divácká místa a soutěž je organizována za dodržení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání akce.

„Soutěž se uskuteční bez přítomnosti diváků. Bohužel covid stanovil prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a krajské hygieny přesné podmínky, za jakých lze motoristické podniky v současné době uspořádat. Má to pro nás velký dopad, neboť jsme pořádali Kopnou každoročně hlavně pro fanoušky. Organizovat rally bez diváků je proti naší logice, nicméně chápeme současnou nelehkou situaci a vyzýváme fanoušky, aby sledovali letošní ročník výhradně doma u počítačů nebo na displejích svých mobilů,“ pověděl Josef Minařík, předseda organizačního výboru a zástupce ředitele AUTO UH Rallysprint Kopná.

Fanoušci nebudou mít přístup na tři úseky rychlostních zkoušek a nedostanou se ani do servisní zóny u dostihového areálu ve Slušovicích. „Kopná je pro slušovický region značným přínosem ve všech směrech, přitahuje nejen početné startovní pole, ale rovněž velké množství diváků. Na druhou stranu musíme splnit vládní nařízení a žádáme diváky, aby je respektovali. Fanoušků si velmi vážíme a žádáme je, aby nám v současné nelehké době svou neúčastí pomohli, za což jim děkujeme. Záleží nám, abychom to zvládli, nebyli trnem v oku pro české rally a všechny další podniky se odjely. Pokud to situace dovolí, nejlépe s diváky podél trati,“ řekl Josef Minařík. Vzhledem k vládním opatřením a nařízením se veškeré dění odehraje v uzavřeném prostoru servisní zóny kolem dostihové dráhy včetně technické přejímky. Ta proběhne i zásluhou vstřícnosti majitele Lukáše Čaly v Autoservisu Genovo. Kvůli nařízením byl zrušen tradiční slavnostní start a cíl na slušovickém náměstí.

Na oficiálních stránkách soutěže jsou k dispozici závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání akce a oznámení ředitele číslo 1 – Důležité informace a plánované změny vzhledem k dopadům pandemie COVID-19, které jsou povinni dodržovat přímí účastníci rally (soutěžní posádky, mechanici, doprovod týmů, činovníci, pořadatelé, zástupci medií a další). Jedná se o soubor hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví České republiky a Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

„Všichni se prokáží v okamžiku vstupu na rally negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu ne staršího data než 48 hodin. Soutěžní posádka a celý doprovodný tým včetně mechaniků dále odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Přihlásilo se deset zahraničních posádek a ty musí mít pro vstup do České republiky vedle zvacího dopisu negativní test.  Samozřejmostí jsou pro všechny zakrytá ústa během konání soutěže respirátorem. To se netýká pouze posádek, pokud jsou na trati v závodním voze,“ vysvětlila Petra Mynářová, tajemnice rallysprintu.  

Další zpravodajský servis v rámci 26. Auto UH Rallysprint Kopná 2021 přineseme v následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou na oficiální webové stránce www.rallysprintkopna.cz a na sociálních sítích facebook i instagram.

Sdílet