Aktuality z 269. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 10. listopadu 2020 se v salonku Eliška konalo 269. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Na jeho programu byla zejména příprava valné hromady.

Prezident Jan Šťovíček informoval o přípravách I. Online konference Autoklubu ČR, která řeší nemožnost konání tradičních krajských konferencí před letošní XVI. Valnou hromadou Autoklubu ČR. Online konference se uskuteční 10. 11. 2020 a bude se vysílat živě z Klubového domu. Prezident seznámil zúčastněné s programem a scénářem této Oline konference.

Následně byla představena pracovní verze podkladů určených delegátům valné hromady. „Důsledně připravujeme náhradní variantu. Pokud neobdržíme souhlasné stanovisko s udělením výjimky, přistoupíme k distanční formě konání a rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR,“ uvedl Jan Šťovíček.

Příští zasedání Prezídia se bude konat 13. listopadu 2020.

Sdílet