ZÁVODY DO VRCHU – REPREZENTACE 2021

Komise závodů do vrchu připravila a schválila pro letošní rok nový formát rozdělení financí pro reprezentanty této populární disciplíny. Na základě obdržených žádostí byly reprezentační dotace schváleny již většině jezdců v řádné i širší reprezentaci.

Motivační způsob výplaty finančních prostředků počítá s vyplacením 50 – 55% dotace v základní části a zbývající část se bude rozdělovat na základě dosažených výsledků jako prémie za umístění, na které tak mohou dosáhnout i jezdci ze širší reprezentace.

Jezdci řádné reprezentace byli na základě výsledků v sezoně 2019 rozděleni podle úspěšnosti do dvou skupin podle následujícího schématu:

Počet startujících ve skupině je vydělen umístěním jezdce (výsledek je označen písmenem K).

První skupina zahrnuje jezdce s výsledným koeficientem K = 58 – 27, do druhé skupiny jsou zařazeni jezdci s koeficientem K = 26,99 – 8. Základní dotační částka mezi skupinou K1 a K2 se liší o 10%. Výsledný koeficient je uveden za jménem reprezentanta.

Hlavním kritériem pro rozdělování dotací bude i nadále umístění ve FIA seriálech, bude však přihlíženo i k výsledkům v MČR. Vzhledem ke Covidové pandemii letos nebude reprezentace rozdělena na EHCC a IHCC. Komise ZAV se dohodla, že ponechá na jezdcích, jaký z uvedených seriálů si vyberou. Mohou se pochopitelně zúčastnit obou seriálů a zajistit si tak lepší reprezentační podmínky na sezónu 2022. EHCC má pro posouzení reprezentační podpory vyšší váhu nežli IHCC.

Na základě řádně zaslaných žádostí byli do seznamu reprezentantů Autoklubu ČR komisí ZAV schváleni níže uvedení jezdci, kterým bude v průběhu dubna předložen návrh reprezentační smlouvy:

 

řádná reprezentace:

Lukáš Vojáček               K 58                    Mistr Evropy.

Aleš Mlejnek                 K 38

Karel Trněný                  K 31                    Vítěz kat.3 IHCC.

Dan Michl                      K 29,75              Držitel FIA TROPHY.

 

Václav Janík                   K 25,3

Jiří Svoboda                   K 19

Petr Trnka                      K 13,2

David Dědek                  K 9,67

Tomáš Vavřinec              K 8,3

Miloš Beneš                   K 4,95                Mistr ČR.

 

širší reprezentace:

Kristýna Fillová

Martin Jerman

Jiří Ošmera

Na pohovor s komisí AS AČR budou ještě pozváni jezdci Marek Rybníček a David Komárek, kteří rovněž zažádali o zařazení do reprezentace (pohovor se uskuteční, jakmile to umožní podmínky).

Všichni reprezentanti budou mít povinnost odjet alespoň polovinu závodů MČR.

V případě, že jezdec neabsolvuje alespoň 80 % uskutečněných podniků FIA seriálu, bude povinen vrátit po vyzvání komise ZAV alikvotní část dotace. V případě vyloučení pro porušení předpisů vrací část, nebo celou dotaci dle rozhodnutí komise ZAV.

Nominace na závod MASTERS (8.-10.října 2021) bude provedena během sezony.

Sdílet