Komise rally ocenila činovníky za rok 2020 v oblasti bezpečnosti

Autoklub České republiky neustále zlepšuje bezpečnostní pravidla při pořádání motoristických sportovních podniků. Proto i cílem Komise rally AS Autoklubu ČR je zajistit co nejvyšší bezpečnost při pořádání rally. Po skončení každé sezóny jsou vždy vyhodnocována aktuální platná ustanovení týkající se bezpečnosti na rally vzhledem k odjetým soutěžím. Výstupem jsou nejen případné změny a aktualizace, ale i zhodnocení vzorových postupů.

Komise rally proto oceňuje součinnost všech bezpečnostních složek a postup řešení při vážné nehodě posádky startovního čísla 83 Dominik Jakeš – Jaroslav Novák na rychlostní zkoušce Lešná při KOWAX RALLYSPRINT 2020. Přesto, že k události došlo téměř před cílem rychlostní zkoušky, vozidla záchranných systémů ASR, RLP a vedoucího bezpečnosti RZ přijela na místo nehody do 4 minut od času přivolání pomoci posádkou tlačítkem SOS na monitorovací jednotce ONI. Vzorový postup byl proveden podle zpracovaného bezpečnostního plánu a byl výsledkem součinnosti všech činovníků na dispečinku rally (ředitele, vedoucího dispečinku, operátora rychlostní zkoušky a operátora ONI, hlavního lékaře a vedoucího ASR) s hlavními činovníky rychlostní zkoušky.

Největší zásluhu na rychlém časovém sledu celého zásahu při nehodě měla reakce a činnost vedoucího rychlostní zkoušky Karla Presslera, jeho zástupce Michala Sýkory a vedoucího bezpečnosti rychlostní zkoušky Zdeňka Sýkory. Za poskytnutí pomoci při nehodě a za rychlý a jasný přenos informací náleží poděkování i posádce Josef Mandaus jun. – Miloš Dohnal. Všichni výše uvedení byli důležitou fungující složkou bezpečnostního řízení rally.

Za profesionální přístup při řešení nehody byly činovníkům rychlostní zkoušky Karlu Presslerovi, Michalu Sýkorovi a Zdeňku Sýkorovi předány v rámci 39. KOVAX Valašské rally ValMez 2021 upomínkové předměty Autoklubu ČR a budou pozváni na vyhlášení Mistrů České republiky v rally.

Oceněným činovníkům blahopřáli ředitel KOVAX ValMez rally Rudolf Kouřil a šéf stálého dispečinku rally Pavel Štípek.

Sdílet