Březnové zasedání Komise off-road

V sobotu 20. března 2021 proběhlo zasedání Komise off-road AČR, které proběhlo formou videokonference. Komise vzala na vědomí zprávy z Prezídia Autoklubu ČR, Výkonného výboru automobilového sportu Autoklubu ČR i Komise off-road FIA. Představila plán s odloženými podniky, vyhlášením i licencemi.

Pořadatele prvních letošních podniků v disciplíně autocross poznamenala obdobně jako v loňském roce pandemie COVID-19. Níže uvedené podniky se neuskuteční v původně plánovaných termínech. Komise se společně s pořadateli bude snažit najít vhodné náhradní termíny a podmínky pro uskutečnění v průběhu letošního roku.

  1. – 11. 4. MČR RB – Sedlčany
  2. – 25. 4. MČR – Humpolec
  3. – 2. 5. MČR – Matschenberg (DEU)

Akce v Sedlčanech měla být spojena se školením jezdců divizí Racer Buggy a testováním vozidel. Tato akce rozhodnutím komise proběhne v pátek před prvním závodem sezony.

Pro informaci uvádíme, že první závod ME v autocrossu v Seelowě byl zrušen s tím, že divize SuperBuggy, Buggy1600 a JuniorBuggy jsou přesunuty do Mollerussy (ESP) a Cross Car Academy do Toldijku (NLD).

Komise rozhodla, že kompletní vyhlášení sezóny 2020 se uskuteční na prvním závodě sezóny 2021 a to při zachování dostatečné společenské úrovně. Dále komise rozhodla o vydání licence jezdce i činovníka bez absolvování školení, ale s nutností úspěšného složení online testu v informačním systému Autoklubu ČR. Nový žadatel o licenci musí absolvovat individuální školení a následně poté může žádat o vydání licence.

Komise dále provedla výběr z žadatelů o reprezentaci České republiky v disciplíně autocross a rallycross pro rok 2021. Schválení žadatelé budou v nejbližších dnech seznámeni z dalšími postupy ohledně reprezentace.

Komise též vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediska mládeže, rozpočet střediska na letošní rok a plán předpokládaných akcí.

FIA vypsala při ME v autocrossu Cross Car Academy Trophy pro mladé jezdce, přičemž komise vyhlásila výběrové řízení na jednoho účastníka z ČR pro daný projekt – viz odkaz zde.

Na závěr komise zasedání provedla kompletní poslední čtení a úpravu Standardních propozic pro rallycross a autocross společně s Národním technickým předpisem. Komise odsouhlasila v disciplíně autocross zvýšení hmotnosti vozů buggy i cestovních vozů o 25 kg. Jedná se o změny podle Sportovních předpisů FIA, zároveň komise odsouhlasila i vážení vozidel s jezdci.

Dále komise odsouhlasila v disciplíně rallycross zvýšení hmotnosti vozů kategorie N1600 o 30 kg. Minimální hmotnost vozů s proměnným časováním motoru je o dalších 30 kg vyšší.

Přesně znění změn pro letošní rok je uvedeno ve Standardních propozicích, které budou v nejbližší době zveřejněny u každé disciplíny na webu Autoklubu ČR.

Sdílet