Školení jezdců 2021 – motocyklový sport

Silniční závody motocyklů

Školení nových žadatelů v kategorii Klasik, Závodní a Přírodní okruhy bude probíhat pouze formou testu. Test musí absolvovat každý žadatel, který nebyl držitelem licence AČR v posledních pěti letech. Žadatelé test obdrží na e-mail, který uvedli při žádosti o licenci v infomačním systému.

Noví žadatelé kategorie Miniracing budou proškoleni předsedou komise SZM, panem Matějem Smržem (matej.smrz@autoklub.cz).

 

Trial

Školení jezdců proběhne před prvním závodem. Původní školení 24. dubna 2021 v Kramolíně u Nepomuka bylo zrušeno.

Sdílet