INFORMACE KOMISE ZAV

Úvodní slovo předsedy komise ZAV

Nejdříve zdravím všechny přátele a příznivce závodů do vrchu a doufám, že už se brzy potkáme osobně.  Bohužel už ale ne se všemi. V loňské sezoně se na posledním závodě v Lanškrouně stala tragická nehoda, při níž zemřel náš kamarád Jiří Los. Všechny nás to velmi zasáhlo a pochopitelně jsme se shodli na tom, že společně s AUTOKLUBEM ČR uděláme vše, aby se takovéto tragédie už neopakovaly, byť motoristický sport bude vždy přinášet svá rizika.

Technika se vyvíjí neskutečně rychle a závodní speciály se neustále zrychlují. Naproti tomu tratě a především divácké zóny zůstávají stejné. Není to problém pouze závodů do vrchu, týká se to většiny motoristických disciplín. Brzy bude muset přijít řešení a to buď v omezení rychlosti vozů, nebo v lepším zabezpečení tratí, což je v případě závodů do vrchu poměrně omezená možnost. Ve zpomalování aut nechceme předbíhat FIA, která se tím v současné době aktivně zabývá, nicméně celou situaci sledujeme a pokud nastanou nějaká opatření, budeme je ihned aplikovat i do MČR.

MČR v ZAV 2021 – připomenutí základních věcí.

 • Velký důraz na bezpečnost jezdců, pořadatelů a diváků. Pracujeme na novém Bezpečnostním manuálu pro organizaci závodů do vrchu.
 • Připravujeme nový přihlašovací systém, ve kterém budou jezdci mimo jiné prokazovat základní znalost řádů při žádosti o licenci.
 • Maximální výše vkladů zůstává stejná, o výši vkladu rozhoduje pořadatel.
 • Pořadatelé určí každému jezdci po přihlášení jeho místo v parkovišti o velikosti cca 60m2. Doporučeno je také připojení na 220V, které může být zpoplatněno. Týmy musí být vybaveny nepropustnou plachtou pod auto a alespoň jedním práškovým hasicím přístrojem min. 6 kg.
 • Jezdci bude v potvrzení přihlášky určen čas administrativní přejímky, který je povinen respektovat, případné problémy budou řešeny sportovními komisaři. Nově u této přejímky nemusí být osobně přítomen jezdec, ale stačí zmocněný zástupce.
 • Technické přejímky by měly být ukončeny do 19:00 hodin v den předcházející prvnímu tréninku. V mimořádných případech mohou sportovní komisaři povolit přejímku sobotní. Technická přejímka začne pochůzkou cca 4 hod. po začátku administrativní a jezdec je odpovědný za to, že technik dostane do rukou vyplněnou technickou kartu a všechny potřebné dokumenty.
 • Pro seznamovací jízdy s tratí může pořadatel určit z důvodů bezpečnosti max. rychlost v rozmezí 50 až 80 km/h po celé trati a může ji kontrolovat radarem pod sankcí. Příslušná oznamovací cedule bude umístěna v prostoru startu.
 • Startovní pořadí s ideálním časem startu musí být jezdcům k dispozici nejpozději 1 hodinu před začátkem tréninku nebo závodu.
  Jezdec je povinen dodržet stanovené startovní pořadí a musí být hodinu před stanoveným startem k dispozici řediteli závodu a nejpozději 10 minut před startem v předstartovním prostoru.

 

KALENDÁŘ ZAV 2021

Vzhledem ke Covidové pandemii není jednoduché nyní v lednu stanovit konečný kalendář.
Pořadatelé z Náměště, Vrbna, Liberce, Lanškrouna, Prachatic a Brna-autodromu o pořádání MČR nepožádali.

KALENDÁŘ 2021:
16.-18.4.                           Ecce Homo krátké (náhradní termín 12.9. –  2 závody)
28.-30.5.                          ECCE HOMO ME (1 závod)
4.-6.6.                             Ústí nad Orlicí (2 závody)
16.-18.7.                           Dobšiná ME (1 závod)
30.7.-1.8.                          Bánovce (2 závody)
3.-5.9.                             Pezinok (2 závody) podmínka opravy povrchu tratě

Jednáme o dalším podniku MČR v okolí Brna, nebo Setkání Mistrů po skončení sezóny.
Na všech podnicích se pojede i Česká trofej.
Do celkového hodnocení se bude započítávat polovina závodů + jeden.

 • Další novinkou je hodnocení, bude se hodnotit jedna nejrychlejší jízda, nikoliv součet. Od této změny si slibujeme větší objektivitu, například v případě náhlé změny počasí. Pořadatelé budou mít také volnější ruce v určování počtu jízd. Mohlo by se jet více závodních jízd než dvě, pokud to bude časově možné. Podnik může být organizován jako dvoudenní, nebo jednodenní.
 • Za celkové výsledky budou ve skupinách Mistrů vyplaceny prémie za umístění:
 1. místo 10 000 Kč
 2. místo 6 000 Kč
 3. místo 3 000 Kč
 • V roce 2021 bude vyhlášen: ABSOLUTNÍ MISTR v kategorii 1, ABSOLUTNÍ MISTR v kategorii 2. Další tituly Mistrů budou udělovány v souladu s řády. Jména Mistrů budou vyryta do 75cm vysokého poháru Mistrů ZAV, který bude uložen v Autoklubu ČR a bude jej možno pro mediální účely Mistrům zapůjčit.
 • Vyhlášení výsledků sezony 2020 i 2021 by se mělo uskutečnit v Klubovém domě v Praze na Opletalově 29, sídle Autoklubu ČR v termínu dle covidové situace.

Josef Michl

Sdílet