Jan Šťovíček předsedou Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů

Ve středu 20. ledna 2021 proběhla ve Smetanově sále klubového domu Autoklubu ČR Valná hromada Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Staronovým předsedou výkonného výboru Asociace byl zvolen Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

Členy Asociace mohou být vlastníci nebo provozovatelé center bezpečné jízdy, právnické nebo fyzické osoby, které mají zájem podílet se na veřejně prospěšná činnosti v oblasti výcviku řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících.

Valná hromada projednala a schválila výsledky činnosti a hospodaření Asociace center za uplynulé období. V souvislosti s vypršením funkčního období stávajícího výkonného výboru volila Valná hromada nové vedení na příští čtyři roky. Složení výkonného výboru se nemění, předsedou výkonného výboru Asociace center byl zvolen Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, členy pak Dalimil Frič, ředitel Centra Bezpečné Jízdy LIBROS Ostrava a Pavel Dušánek, ředitel Autodromu Sosnová.

„Chci poděkovat jak členům výboru, tak i všem členům Asociace center za spolupráci a za jejich aktivní přístup v oblasti zvyšování bezpečnosti na silnicích. Věřím, že se nám bude dařit jako doposud. Spolupracujeme na realizaci úspěšných a potřebných projektů pro veřejnost a na podnětech ke změně legislativy, aktuálně k novelizaci pravidel výcviku začínajících řidičů po autoškole,“ uvedl Jan Šťovíček, staronový předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.

Sdílet