Poslanec Juříček chtěl Autoklubu sebrat 50 milionů

Jan Birke, starosta Náchoda, poslanec Parlamentu ČR a zástupce Autoklubu ČR v Národní sportovní agentuře se obrátil na prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka dopisem, který zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám touto cestou ještě jednou poblahopřál ke zvolení prezidentem Autoklubu ČR na následující čtyři roky. Váš mandát je dle výsledků hlasování nezpochybnitelný a silný. Osobně se těším na spolupráci především s Národní sportovní agenturou, jejímž jsem členem a mám tu čest hájit a zastupovat právě Autoklub ČR. Současně Vám chci poděkovat za pozvání na valnou hromadu, která se uskutečnila 12. 12. 2020. Jsem rád, že jsem byl svědkem skvělého fungování Autoklubu ČR v této nelehké době pandemie, kdy se Vám podařilo zorganizovat vynikající online přenos valné hromady.

A teď k jiné věci, která pro vás, členy Prezídia Autoklubu ČR, a zároveň i pro mě, byla v nedávné době velmi nepříjemnou zkušeností. Mám na mysli naprosto nepochopitelnou aktivitu poslance Parlamentu ČR Pavla Juříčka za Hnutí ANO, který je místopředsedou Hospodářského výboru a členem Rozpočtového výboru PSP. Byl jsem osobně přítomen, když tento poslanec načetl při schvalování státního rozpočtu na rok 2021 v druhém čtení dne 2. 12. 2020 v rámci podrobné rozpravy pozměňovací návrh, kterým žádal z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) snížení částky v položce Motosport (výdaje na Autoklub) o 50 mil. Kč – viz stenozáznam z jednání PSP a citace viz níže:

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/072schuz/s072079.htm#r2

Poslanec Pavel Juříček: … A poslední část je z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což je kapitola 333, snížit rozpočet o 50 mil. korun na motosport. Víme, že Autoklub opakovaně podváděl z hlediska počtu sportovců a počtu členů Autoklubu a měl velké rozdíly mezi FIA a tím, co vykazoval v České republice. Takže snížení o 50 mil. korun. Navíc jsou to bohatí lidé, tak si to můžou zaplatit. …

Nejen, že panu poslanci Juříčkovi uniklo, že v kapitole MŠMT již tyto prostředky alokovány nejsou, protože byla zřízena Národní sportovní agentura (tuto neznalost bych ještě pominul), ale co nepochopím, je jeho zášť a zloba za každou cenu poškodit činnost motorsportu v ČR, potažmo Autoklubu ČR.

Jsem moc rád, že v Poslanecké sněmovně kolegové nejen z jiných politických stran, ale i Hnutí ANO mají rozum, a tuto aktivitu pana poslance Juříčka při schvalování rozpočtu nepodpořili – viz přehled, jak kdo hlasoval (https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=74915).

Píši Vám to proto, pane prezidente, protože v době Covidu, kdy snahou nás všech by mělo být pomáhat v nejvíce postižených odvětvích sportu, beru tuto aktivitu pana poslance za naprosto nepochopitelnou a nezbývá mi než si myslet, že jeho počínání je účelové, a to poškodit činnost Autoklubu ČR a fungování motoristického sportu v naší zemi.

V této věci se na Vás obracím nejen jako Váš příznivec a milovník vůně benzinu, ale také jako Váš člen, který je součástí velké motoristické rodiny, kterou je třeba chránit.

S úctou

Jan Birke, starosta Náchoda, poslanec Parlamentu ČR

 

Komentář Jana Šťovíčka, prezidenta Autoklubu ČR:

Osobně jsem poděkoval panu Birke za jeho dopis, blahopřání, slova uznání, díků a podpory. Je skvělé, že motorsport a Autoklub ČR má svého zástupce v Národní sportovní agentuře, který bude prosazovat naše zájmy a potřeby. Pro rozvoj motoristického sportu v budoucích letech zásadní věc. Jménem Autoklubu ČR Janu Birke moc děkuji a těším se na další spolupráci. Co se týče návrhu poslance Juříčka sebrat Autoklubu ČR padesát milionů, už od roku 2014 máme elektronickou databázi s přesným aktuálním stavem členské základny. Byli jsme jednou z prvních a dodnes jednou z ne mnoha organizací, která zavedla elektronický rejstřík členů. Nemohu pominout tu naprostou aroganci, že motorsport provozují bohatí, kteří si to můžou zaplatit… Co čekat od člověka v tak flagrantním střetu zájmů, poslanec Juříček je viceprezidentem ÚAMK pro strategii a rozvoj (viz https://www.uamk.cz/uamk-cr/struktura-uamk-cr).

Nechápu, jak nás mohou v nejvyšším zastupitelském sboru reprezentovat lidé jako pan Juříček, který zjevně vůbec nevnímá anebo nerozumí tomu, o čem vlastně v Poslanecké sněmovně rozhoduje, když mu přesun kompetence v oblasti financování sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu jaksi unikl, přestože o této skutečnosti sám hlasoval. Není to navíc poprvé, kdy se snažil nás poškodit, stalo se to i před volbami ve FIA a FIM, kdy neváhal napsat pomlouvačné dopisy. Tak neschopní lidé s tak mrzkým morálním profilem nemají v Poslanecké sněmovně co pohledávat. Ostatně řada i vysoce postavených členů hnutí ANO se mi za něj už omluvila s tím, že jeho nominace na kandidátku se ukázala být chybou.

Sdílet