Volby proběhnou zítra a ve čtvrtek

Ve středu 9. prosince a ve čtvrtek 10. prosince vždy od 15.00 do 19.00 hodin budou otevřena volební místa ve 14 krajích po celé České republice pro rozhodování mimo zasedání valné hromady Autoklubu ČR.

Každý klub Autoklubu ČR byl oprávněn písemně stanovit (nominovat) pro rozhodování mimo zasedání valné hromady takový počet delegátů, kolik jich je oprávněn dle Stanov Autoklubu ČR stanovit na zasedání valné hromady. Termín doručení registračních formulářů byl 6. prosince 2020. K tomuto dni bylo zaregistrováno 198 klubů s 277 delegáty.

Sdílet