Pravidla pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady

Autoklub ČR zveřejňuje Pravidla pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR.

Jak již bylo avizováno na I. Online konferenci Autoklubu ČR konané 10. listopadu 2020, organizace Valné hromady v klubovém domě prezenční formou je stále naší prioritou, nový termín je 12. prosince 2020. Vyjednáváme pro její uskutečnění udělení výjimky z mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR. V případě, že neobdržíme souhlasné stanovisko s udělením výjimky do 25. listopadu 2020, přistoupíme k distanční formě konání a rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR.

I s ohledem na aktuální situaci a dnešního prodloužení nouzového stavu, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR až do 12. prosince 2020 24.00 hodin, důsledně připravujeme náhradní variantu. Prezídium na svém zasedání 19. listopadu 2020 schválilo dokument s pravidly, kterými se v případě realizace bude rozhodování řídit.

Zde odkaz na dokument Pravidla pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR

Sdílet