Za klub může na VH delegát s plnou mocí

Autoklub ČR ve snaze zajistit bezpečné konání XVI. Valné hromady při dodržení všech mimořádných opatření a současně rozhodnutí a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen společně „mimořádná opatření při epidemii“) schválil Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu XVI. Valné hromady Autoklubu České republiky ze dne 8. 9. 2020. V případě, že se delegát nebude moci zúčastnit Valné hromady, zejména z důvodů souvisejících se šířením nákazy koronaviru a přijatými mimořádnými opatřeními při epidemii, má právo se nechat zastoupit. Klub tak může zastupovat pouze jeden delegát s plnou mocí od ostatních delegátů, například v případě velikosti klubu s počtem 101 až 500 členů může mít plnou moc od dvou delegátů. Podpis delegáta, který plnou moc uděluje, musí být úředně ověřen. Plná moc může být předložena při registraci na Valnou hromadu, tedy v den jejího konání.

Ke stažení

Jednací řád VH 2020 – Dodatek č. 1

Jednací řád VH 2020 – Dodatek č.1 – Plná moc – formulář

 

Sdílet