Aktuality z 268. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 27. října 2020 proběhlo 268. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Vzhledem k mimořádným opatřením v době nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii se konalo opět dálkovým přístupem prostřednictvím videokonference.

Po zahájení zasedání proběhla kontrola a schválení zápisů z minulých zasedání. Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR v úvodním bodě informoval o přípravě XVI. Valné hromady. „Stále držíme termín konání XVI. Valné hromady Autoklubu ČR na sobotu 21. listopadu 2020. Proběhne v klubovém domě a budou ji doprovázet přísná hygienická opatření s rozdělením delegátů do jednotlivých od sebe oddělených sektorů ve společenských prostorách celé budovy. Jednáme s Ministerstvem zdravotnictví o výjimce z té době platných mimořádných opatření, aby se mohla uskutečnit,“ uvedl Jan Šťovíček. Prezídium Autoklubu ČR odsouhlasilo prodloužení termínu registrace delegátů na XVI. Valnou hromadu do pátku 13. listopadu 2020 (včetně).

Členové Prezídia Autoklubu ČR projednali návrh kandidátů na prezidenta, prvního viceprezidenta a další členy Prezídia, členy do Revizní komise a Národního odvolacího soudu. Diskutoval se také počet hostů na XVI. Valné hromadě vzhledem k mimořádným okolnostem, za kterých se bude konat.

V plném proudu jsou přípravy 1. online konference Autoklubu ČR, která bude nahrazovat vzhledem k nouzovému stavu nemožnost konání krajských konferencí před valnou hromadou. Online konference se uskuteční přímým přenosem z klubového domu v úterý 10. listopadu 2020 od 17.00 hodin. Vysílána bude na komunikačních kanálech Autoklubu ČR. Všichni členové mohou zasílat své dotazy do pátku 6. listopadu 2020 na e-mailovou adresu: vh@autoklub.cz.

Prezídium Autoklubu ČR jednomyslně schválilo návrh předsedů sportovních komisí, a to jmenováním v souladu s novelizovaným Organizačním a Jednacím řádem Autoklubu ČR. „V zájmu zkvalitňování práci komisí jdeme cestou, jaká už se osvědčila u světových organizací, FIA, FIM, i FIM Europe mají obdobný systém jmenování předsedů komisí i jejich členů, podobně jako významné sportovní svazy u nás“ připomněl Jan Šťovíček. Oproti současnému období dochází ve dvacetičlenném sboru předsedů sportovních komisí pouze ke dvěma změnám, do čela Komise závodů automobilů do vrchu byl jmenován Josef Michl, Jiří Šitina povede Komisi motokrosu. Do příštího zasedání Prezídia Autoklubu ČR předloží předsedové své návrhy personálního obsazení komisí. Jednotlivé komise jsou pak dle Organizačního řádu a Jednacího řádu otevřeny volenému zástupci příslušné disciplíny.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 10. listopadu 2020.

Seznam jmenovaných předsedů sportovních komisí automobilového sportu
Komise rally: Jiří Valenta
Komise závodů do vrchu: Josef Michl
Komise off-road: Milan Tejchman
Komise závodů na okruzích: Jiří Janák
Komise závodů historických automobilů: Jiří Nejdl
Komise kartingu: Petr Pospíšil
Komise slalomu: Miloslav Regner
Komise driftingu: Aleš Síla
Komise cross country: Josef Kakrda
Komise sprintu: Tomáš Vavřinec
Komise automobilových orientačních soutěží: Zdeněk Klenák
Komise minikár: Michal Hnátek
Komise e-sport: Jiří Janák

Seznam jmenovaných předsedů sportovních komisí motocyklového sportu
Komise silničních závodů motocyklů: Matěj Smrž
Komise ploché dráhy: Petr Moravec
Komise motokrosu: Jiří Šitina
Komise trialu: Pavel Karkoš
Komise endura: Jiří Pošík
Komise sportovní mototuristiky: Petr Jalovecký

Sdílet