Návrhy kandidátů do Prezídia Autoklubu ČR pro volby na XVI. Valné hromadě Autoklubu ČR

V souladu se Stanovami Autoklubu ČR a Jednacím řádem XVI. Valné hromady Autoklubu ČR měly kluby Autoklubu ČR a Prezídium právo písemně navrhnout kandidáty na prezidenta, prvního viceprezidenta a další členy Prezídia, a to tak, aby tyto návrhy byly doručeny sekretariátu Autoklubu ČR nejpozději jeden měsíc před konáním Valné hromady.

Prezídium Autoklubu ČR na svém zasedání dne 27. října 2020 prověřilo, zda kandidáti splňují všechny náležitosti požadované Stanovami Autoklubu ČR a Jednacím řádem XVI. Valné hromady Autoklubu ČR a sestavilo listinu kandidátů, kterou předloží volební komisi.

Zveřejňujeme jmenný seznam všech kandidátů s informací, kolik platných podpor získali od jednotlivých klubů Autoklubu ČR:

Kandidát na prezidenta Autoklubu ČR

Eliáš Adam (18)

Šťovíček Jan (103)

Kandidát na prvního viceprezidenta Autoklubu ČR

Minářík Stanislav (71)

Kandidáti na další členy Prezídia Autoklubu ČR (volí se 11 členů Prezídia Autoklubu ČR)

Čáp Jiří (71)

Čečil František (73)

Jiran Pavel (71)

Moravec Petr (76)

Pospíšil Petr (70)

Pošík Jiří (71)

Regner Jan (69)

Smrž Matěj (73)

Šitina Jiří (73)

Tejchman Ladislav (74)

Valenta Jiří (74)

Pozn.: kandidáti jsou řazeni abecedně

Sdílet