Mimořádná opatření s platností do 3. 11. 2020

Zpřísnění mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru přineslo zákaz pořádání hromadných akcí nad 6 osob a omezení provozu sportovišť. 
Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob a zákazem využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob. Tato opatření platí do úterý 3. listopadu 2020.
Zákaz hromadných akcí nad 6 osob tak dopadá na sportovní podniky, jejichž pořádání po dobu platnosti mimořádných opatření není možné. Vývoj situace přinese rozhodnutí, zda budou zrušeny nebo se budou konat v náhradních termínech.
Usnesením vlády ČR o přijetí krizových opatření jsou od 14. října 2020 zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Dále je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.
Odkaz na plné znění vládního nařízení (v pdf) ZDE

Sdílet