Protiepidemická opatření na hromadných akcích

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od čtvrtka 24. září 2020 rozšíření protiepidemických opatření.

Činnosti našich klubů se zejména týkají pravidla pořádání hromadných akcí:

  • Snižuje se limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.
  • Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

Žádáme vás o dodržování těchto opatření, nošení roušek všech osob ve všech prostorách závodiště, venku i uvnitř, zajištění použití dezinfekce – balíček COVID AČR a dodržování rozestupů.

Kompletní informace Ministerstva zdravotnictví v tiskové zprávě:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-u-hromadnych-akci-a-ve-stravovacich-zarizenich/

 

Sdílet