Aktuality z 264. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Prostřednictvím videokonference se v úterý 28. července 2020 konalo 264. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky. Na programu bylo řešení rozeslání informací vztahující se k hospodaření Autoklubu ČR formou nevyžádané korespondence bývalým zaměstnancem Adamem Eliášem.

Členské základně Autoklubu ČR je tímto podáno vysvětlení, že finanční částky, týkající se hospodaření Autoklubu ČR, které uvedl pan Eliáš ve svém druhém e-mailu, jsou zavádějící a neodpovídají skutečnosti (viz dokument REAKCE NA HROMADNÝ E-MAIL ADAMA ELIÁŠE A VYSVĚTLENÍ ČLENŮM AUTOKLUBU ČR). Prezídium rozhodlo o předložení podnětu Etické komisi ve věci podezření, že člen Autoklubu ČR pan Adam Eliáš porušuje svým jednáním Etický kodex Autoklubu ČR. Dále členové Prezídia schválili, že bude prověřena skutečnost porušení ochrany osobních údajů členů Autoklubu ČR v návaznosti na nevyžádanou poštu od klubu AMK Cidlina a jeho předsedy.

Sdílet