Expedice Z101 se uskuteční „korona-krizi“ navzdory

Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se v roce 2018 vydali Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha. Na úspěšnou cestu měla navázat expedice Z101 s cílem projet Afrikou a Amerikou, stejně jako H+Z v letech 1947 až 1950. Vyhlášení nouzového stavu, zavírání hranic a další celosvětová opatření způsobila odklad odjezdu. Nově je plánován na podzim 2020.
Expedice Z101 navazuje na úspěšný projekt Zikmund100 z roku 2018 a usiluje o zopakovaní první cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou z let 1947 až 1950. „Od vyhlášení nouzového stavu v březnu letošního roku jsme dlouho neměli žádné relevantní informace, jimiž bychom se v souvislosti s připravovanou cestou mohli řídit. Navíc s možností uzavření hranic České republiky, potažmo většiny států světa, se mohlo jen těžko počítat dopředu,“ říká cestovatel a spisovatel Tomáš Vaňourek, který expedici Z101 organizuje a je jejím hlavním protagonistou. Navzdory situaci, která nastala v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 se přípravy na zahájení expedice nezastavily. „Je pravda, že nevyjedeme symbolicky ve stejný den jako H+Z před více než 70 lety, nicméně víme, že už na podzim letošního roku se nám podaří tento významný okamžik zahájením Expedice Z101 připomenout,“ doplňuje Vaňourek.
Expedice bude zahájena v Africe v říjnu 2020 a ukončena v roce 2023 v Americe. Celé putování spojují dvě vzájemně provázané osy – ta první je zaměřena na kulturu a kulturní dědictví, bude ukazovat proměnu míst, která H+Z navštívili a symbolicky spojí Českou republiku s černým kontinentem a Amerikou.
Druhá osa se zaměří na obchodně-diplomatické aktivity – ve spolupráci s českými institucemi a partnery podpoří český export prostřednictvím prezentace zapojených českých značek a reprezentace jejich produktů. Bude se rovněž podílet na přípravě analytických podkladů zaměřených na specifické potřeby jednotlivých komerčních subjektů a státních institucí.
„V pauze, která nám vznikla, intenzivně jednáme s původními i novými partnery i nadále se věnujeme tvrdé fyzické přípravě, studujeme podklady týkající se politické, ekonomické i bezpečnostní situace zemí, které v rámci expedice Z101 navštívíme. Věřím, že na podzim vyrazíme!“ uzavírá Vaňourek.

Sdílet